Truy cập nội dung luôn

Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Thống Nhất

07/10/2017 07:31:00
- Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. - Tổ chức cấp cứu khám chữa bệnh nội trú. Ngoại trú cho cán bộ trung cao cấp của Đảng và Nhà nước. - Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các đoàn khách Quốc tế của trung ương Đảng và Chính phủ vào công tác tại khu vực phía Nam. - Chịu trách nhiệm về công tác y tế phục vụ Hội nghị và Đại hội cấp quốc gia tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. - Là tuyến cuối cùng tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh đến cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú thuộc diện bảo vệ chăm sóc sức khỏe của các tỉnh thành phố phía Nam.