Truy cập nội dung luôn

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHO BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP"

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHO BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP"

Đường dẫn đăng ký tham dự Hội thảo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWyFARsJ-xhmzSnQrLbsA5iIan2-SvmRe4dBZkH6wYY1DKvA/viewform 

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Please sign in to comment.