Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng kiến thức điều trị suy tim, Sơ kết Đề án bảo vệ sức khỏe cán bộ, lãnh đạo tỉnh 2015-2017

05/06/2018 04:49:00
Ngày 30/5, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe (CSSK) cán bộ tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới trong điều trị suy tim.

Đoàn bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất làm việc tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện chương trình công tác chỉ đạo tuyến năm 2014 và Công văn đề nghị của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Vĩnh Long