Truy cập nội dung luôn

Kỹ thuật KAIGO – Giải pháp hữu hiệu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

12/07/2018 12:52:00
Cùng với nhiều nhân tố khác, tốc độ tăng trưởng dân số và tiến bộ khoa học kỹ thuật là hai yếu tố quan trọng hàng đầu chi phối tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tiến bộ khoa học công nghệ lại phụ thuộc vào trình độ con người, do đó nhân lực chính là vấn đề then chốt.

Tin khác