Thông báo chiêu sinh lớp bác sĩ thực hành nội khoa, ngoại khoa 18 tháng năm 2021

Đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành sau tốt nghiệp để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề. Bệnh viện Thống Nhất chiêu sinh các khóa đào tạo thực hành dành cho bác sĩ như sau: - Thời gian đào tạo: tập trung 18 tháng - Thời gian khai giảng: Nhận chiêu sinh liên tục
29/11/2021 09:24
Thông tin chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

Link đăng ký: https://forms.gle/3ev4szecULBHRicL7


Tin cùng chuyên mục

Chủ đề: “Cập nhật đái tháo đường và bệnh thận mạn”

Chủ đề: “Cập nhật đái tháo đường và bệnh thận mạn”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Cập nhật đái tháo đường và bệnh thận mạn” Thời gian: 13h30, Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023 Đối tượng: - Bác sĩ, Dược sĩ - Nhân viên y tế - https://www.facebook.com/BenhvienThongNhatTPHCM - Link: https://zoom.us/j/91731030384 hoặc ID 917 3103 0384 CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

09/06/2023 10:14

Chủ đề: “Tối ưu hoá điều trị cho bệnh nhân ghép thận - Vai trò của thuốc chống thải ghép”

Chủ đề: “Tối ưu hoá điều trị cho bệnh nhân ghép thận - Vai trò của thuốc chống thải ghép”

Chương trình Telehealth: “Tối ưu hoá điều trị cho bệnh nhân ghép thận - Vai trò của thuốc chống thải ghép” Thời gian: 13h30, thứ Năm, ngày 22/6/2023 Đối tượng: - Bác sĩ, Dược sĩ, điều dưỡng quan tâm. - Bác sĩ, Dược sĩ, điều dưỡng - Nhân viên Y tế, Sinh viên https://www.facebook.com/BenhvienThongNhatTPHCM Link: https://zoom.us/j/92744352587 hoặc ID: 927 4435 2587 CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

08/06/2023 13:29

Chủ đề: “Biến chứng ở bệnh nhân Lọc màng bụng: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ một số Bệnh viện”

Chủ đề: “Biến chứng ở bệnh nhân Lọc màng bụng: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ một số Bệnh viện”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Telehealth chủ đề: “Biến chứng ở bệnh nhân Lọc màng bụng: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ một số Bệnh viện” Thời gian: 13h30, thứ Ba, 06/6/2023 Đối tượng: - Bác sĩ, Dược sĩ - Nhân viên y tế - https://www.facebook.com/BenhvienThongNhatTPHCM - Link: https://zoom.us/j/94164144111, ID 941 6414 4111 - CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

05/06/2023 10:02

 Chủ đề: “ĐIỀU TRỊ NỘI VÀ NGOẠI KHOA THOÁI HÓA KHỚP ”

Chủ đề: “ĐIỀU TRỊ NỘI VÀ NGOẠI KHOA THOÁI HÓA KHỚP ”

Chương trình TELEHEALTH chủ đề: “ĐIỀU TRỊ NỘI VÀ NGOẠI KHOA THOÁI HÓA KHỚP ” Thời gian: 13h30, thứ Ba, 30/5/2023 Đối tượng: - Bác sĩ, Dược sĩ - Nhân viên y tế Chương trình: https://www.facebook.com/BenhvienThongNhatTPHCM - Link: https://zoom.us/j/96451939154 hoặc ID trực tuyến: 964 5193 9154 - CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA Trân trọng thông báo! Phòng Đào tạo, Bệnh viện Thống Nhất.

26/05/2023 15:43

Chủ đề: “TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN BỆNH LÝ COPD VÀ HEN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN LÂM SÀNG”

Chủ đề: “TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN BỆNH LÝ COPD VÀ HEN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN LÂM SÀNG”

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH: “TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN BỆNH LÝ COPD VÀ HEN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN LÂM SÀNG” Thời gian: 13h30, thứ Hai, 29/5/2023 Đối tượng: - Bác sĩ, Dược sĩ - Nhân viên y tế Chương trình: https://www.facebook.com/BenhvienThongNhatTPHCM - Link: https://zoom.us/j/98631835896 hoặc ID trực tuyến: 986 3183 5896 - CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

26/05/2023 11:01

Chủ đề: “Tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS) trên bệnh nhân cao tuổi”

Chủ đề: “Tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS) trên bệnh nhân cao tuổi”

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS) trên bệnh nhân cao tuổi” Thời gian: 13h30, thứ Năm, 25/5/2023 Đối tượng: - Bác sĩ, Dược sĩ - Nhân viên y tế Chương trình: https://www.facebook.com/BenhvienThongNhatTPHCM - Link: https://zoom.us/j/93350860770 hoặc ID trực tuyến: 933 5086 0770 - CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

24/05/2023 11:43

Chủ đề: “NHỮNG LƯU Ý ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TRÊN”

Chủ đề: “NHỮNG LƯU Ý ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TRÊN”

Chương trình TELEHEALTH với chủ đề: “NHỮNG LƯU Ý ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TRÊN” Thời gian: 13h30, thứ Tư, 24/5/2023 Đối tượng: - Bác sĩ, Dược sĩ - Nhân viên y tế Chương trình: https://www.facebook.com/BenhvienThongNhatTPHCM - Link: https://zoom.us/j/95110723295 hoặc ID trực tuyến: 951 1072 3295 - Cấp CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

24/05/2023 10:04

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM BỆNH TỪ XA TELEHEALTH: “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC SAU ĐỘT QUỴ NÃO”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM BỆNH TỪ XA TELEHEALTH: “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC SAU ĐỘT QUỴ NÃO”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH: “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC SAU ĐỘT QUỴ NÃO”

12/05/2023 20:38

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ CẤP CỨU HỒI SỨC LÃO KHOA NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ CẤP CỨU HỒI SỨC LÃO KHOA NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp Bác sĩ cấp cứu hồi sức lão khoa

14/02/2023 08:54

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ THỰC HÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN 18 THÁNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ THỰC HÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN 18 THÁNG NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp bác sĩ thực hành y học cổ truyền 18 tháng năm 2023

11/02/2023 13:06

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ THỰC HÀNH NỘI KHOA, NGOẠI KHOA 18 THÁNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BÁC SĨ THỰC HÀNH NỘI KHOA, NGOẠI KHOA 18 THÁNG NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp bác sĩ thực hành nội khoa, ngoại khoa 18 tháng năm 2023

11/02/2023 12:43

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH 9 THÁNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH 9 THÁNG NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp điều dưỡng thực hành 9 tháng năm 2023.

11/02/2023 12:29

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NĂM 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn: Thận nhân tạo, chuyên khoa tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, điều dưỡng chuyên khoa tai mũi họng, kỹ năng cấp cứu cơ bản, kiểm soát nhiễm khuẩn.

23/12/2022 09:05

Bệnh viện Thống Nhất chiêu sinh năm 2022

Bệnh viện Thống Nhất chiêu sinh năm 2022

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất kính gửi đến quý đồng nghiệp Chương trình đào tạo năm 2022 như sau:

24/01/2022 14:57

Thông báo chiêu sinh lớp bác sĩ thực hành nội khoa, ngoại khoa 18 tháng năm 2021

Thông báo chiêu sinh lớp bác sĩ thực hành nội khoa, ngoại khoa 18 tháng năm 2021

Đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành sau tốt nghiệp để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề. Bệnh viện Thống Nhất chiêu sinh các khóa đào tạo thực hành dành cho bác sĩ như sau: - Thời gian đào tạo: tập trung 18 tháng - Thời gian khai giảng: Nhận chiêu sinh liên tục

29/11/2021 09:24

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

THỜI GIAN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

  • Thứ 2 - Thứ 6: Sáng: 7h00 -11h30 | Chiều: 13h00 -16h30
  • Thứ 7: Sáng: 7h00 - 11h30 (Khám ở khu Dịch vụ) | Chiều: 13h00 - 16h30(Có nhận khám cho đối tượng BHYT)
  • Chủ nhật: Nghỉ

Đăng kí hẹn giờ khám: Gọi tổng đài 028.1080 (chỉ áp dụng cho hình thức khám bảo hiểm y tế cán bộ).

Các chuyên khoa

1900 2345 47

1900 63 61 95