Kết quả đoàn Bộ Y tế kiểm trá đánh giá chất lượng bệnh viện Thống Nhất năm 2019

Kết quả đoàn Bộ Y tế kiểm trá đánh giá chất lượng bệnh viện Thống Nhất năm 2019

Ngày 07/01/2020, Đoàn phúc tra Bộ Y tế đã đến Bệnh viện Thống Nhất để đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế làm Trưởng đoàn.

20/01/2020 00:00

Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2019

Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2019

Bệnh viện Thống Nhất xin thông báo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng tại bệnh viện năm 2019.

06/01/2020 00:00

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Đoàn Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế đã đến phúc tra kết quả đánh giá chất lượng của Bệnh viện Thống Nhất.

06/01/2019 00:00

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

028 38642 142