Truy cập nội dung luôn

Các phần thưởng cao quý

Cùng với quá trình phát triển của đất nước, Bệnh viện Thống Nhất đã phấn đấu đi lên từ một cơ sở trung bình vươn lên mạnh mẽ để trở thành một cơ cở tiên tiến với các ưu điểm:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn kỹ thuật và kinh tế, chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị là chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho các cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các nước bạn. Uy tín chuyên môn Bệnh viện ngày càng cao.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi. Áp dụng thành công các kỹ thuật hiên đại trong chẩn đoán và điều trị ngang tầm với các Bệnh viện chuyên khoa trong nước và khu vực.

- Là cơ sở đáng tin cậy của Ban bảo vệ sức khỏe các tỉnh phía Nam, giúp Ban bảo vệ sức khỏe các tỉnh bảo vệ tốt sức khỏe của các cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, đào tạo chuyên môn, giúp đỡ thiết bị và tư vấn cho Ban bảo vệ sức khỏe các tỉnh.

- Quan hệ quốc tế được mở rộng, tranh thủ được sự giúp đỡ của bạn bè trong đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học.

- Lãnh đạo Bệnh viện tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong cơ quan, thực hiện tốt thiết chế dân chủ, động viên mọi người vượt qua mọi khó khăn về cơ sở, trang thiết bị, kinh phí, nhân lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Với những thành tích xuất sắc trong thời gian qua, Bệnh viện Thống Nhất đã được Hội đồng thi đua Chính phủ và Chủ tịch Nước quyết định phong tặng danh hiệu " Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới". Đó là niềm vui và tự hào của hơn 1000 cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Danh hiệu "Anh hùng Lao động"

Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động"

Lễ đón nhận "Huân chương Độc lập hạng III"

Huân chương Lao động hạng I

Huân chương Độc lập hạng III

Huân chương Quân công hạng II

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Please sign in to comment.