Truy cập nội dung luôn

Thông báo chiêu sinh lớp: Siêu âm tim mạch máu thuộc đề án 1816 năm 2018

14/09/2018 09:53:00
Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp "Siêu âm tim mạch máu" thuộc đề án 1816 năm 2018

CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH CHUYÊN KHOA NỘI THẬN LỌC MÁU NĂM 2018

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Please sign in to comment.