Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHIÊU SINH: LỚP VLTL-PHCN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH: LỚP VLTL-PHCN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1816 NĂM 2020

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh Lớp " Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng" Thuộc Đề án 1816 năm 2020 như sau:

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Please sign in to comment.