Truy cập nội dung luôn

GS. ALLEN LÀM VIỆC VỚI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GHÉP TẠNG

19/11/2019 04:23:00
GS. ALLEN LÀM VIỆC VỚI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GHÉP TẠNG

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG CẤP CỨU CƠ BẢN

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG CẤP CỨU CƠ BẢN

BUỔI TỌA ĐÀM GIỮA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN VÀ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

BUỔI TỌA ĐÀM GIỮA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN, CÔNG ĐOÀN VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TRIỂN KHAI KHÁM BHYT VÀO THỨ BẢY HÀNG TUẦN

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TRIỂN KHAI KHÁM BHYT VÀO THỨ BẢY HÀNG TUẦN TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)