Truy cập nội dung luôn

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, tại Bệnh viện Thống Nhất đã diễn ra buổi gặp mặt, trao đổi và ký kết Thỏa thuật hợp tác giữa Bệnh viện và Trường Đại học Quốc tế.

MỤC ĐÍCH

  • Phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm lực về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động khám chữa bệnh.
  • Hai bên đồng hành thực hiện các hoạt động đào tạo, truyền thông, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên chương trình đào tạo kỹ thuật y sinh của Trường Đại học Quốc tế.

ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC

  1. Phối hợp tổ chức và triển khai các nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh.
  2. Phối hợp xây dựng và phát triển chương trình ứng dụng AI vào trong hoạt động chuyên môn và các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu của bệnh viện Thống Nhất.
  3. Phối hợp cử cán bộ y tế của Bệnh viện có tay nghề, có học hàm học vị cao tham gia vào công tác giảng dạy chương trình đào tạo của trường.
  4. Phối hợp để giảng viên của trường được trao đổi kinh nghiệm, làm việc thực tế tại Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
  5. Phối hợp, hỗ trợ tổ chức, tiếp nhận cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế thực tập tại Bệnh viện Thống Nhất.
  6. Bệnh viện Thống Nhất được ưu tiên tuyển dụng sinh viên chương trình đào tạo Kỹ thuật y sinh của trường khi sinh viên tốt nghiệp.
Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Please sign in to comment.