THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP THAY KHỚP CƠ BẢN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP THAY KHỚP CƠ BẢN

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp Thay khớp cơ bản năm 2024 như sau:

18/01/2024 08:13

Chủ đề: “Các câu hỏi được xoay quanh chủ đề chẩn đoán, điều trị bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát"

Chủ đề: “Các câu hỏi được xoay quanh chủ đề chẩn đoán, điều trị bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát"

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Các câu hỏi được xoay quanh chủ đề chẩn đoán, điều trị bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát" Tg:13h30,T3,26/12/23 Đối tượng:BS,DS,NV Y tế Tham dự trực tuyến tại link: https://zoom.us/j/99142101517 hoặc ID zoom webinar:991 4210 1517 ĐK CME:https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

19/12/2023 13:51

Chủ đề: “Bệnh hẹp tắc động mạch chi dưới"

Chủ đề: “Bệnh hẹp tắc động mạch chi dưới"

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Bệnh hẹp tắc động mạch chi dưới" Tg: 13h30, T4, 27/12/23 Đối tượng: BS, DS, NV Y tế Tham dự trực tuyến tại link: https://zoom.us/j/92461169876 hoặc ID zoom webinar: 924 6116 9876 ĐK CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

19/12/2023 13:46

Chủ đề: “Rung nhĩ”

Chủ đề: “Rung nhĩ”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Rung nhĩ” Tg: 13h30, T3, 12/12/23 Đối tượng: BS, DS, NV Y tế Tham dự trực tuyến tại link: https://zoom.us/j/92136446527 hoặc ID zoom webinar: 921 3644 6527 ĐK CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

08/12/2023 13:57

Chủ đề: “Cập nhật điều trị bệnh lý gan”

Chủ đề: “Cập nhật điều trị bệnh lý gan”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Cập nhật điều trị bệnh lý gan” Tg: 13h30, T2, 11/12/23 Đối tượng: BS, DS, NV Y tế Tham dự trực tuyến tại link: https://zoom.us/j/97634955908 hoặc ID zoom webinar: 976 3495 5908 ĐK CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

08/12/2023 09:18

Chủ đề: “Ứng dụng thuốc sinh học trong điều trị bệnh cơ xương khớp”

Chủ đề: “Ứng dụng thuốc sinh học trong điều trị bệnh cơ xương khớp”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Ứng dụng thuốc sinh học trong điều trị bệnh cơ xương khớp” Tg: 13h30, T4, 6/12/23 Đối tượng: BS, DS, NV Y tế Tham dự trực tuyến tại link: https://zoom.us/j/92707082821 hoặc ID zoom webinar: 927 0708 2821 ĐK CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

30/11/2023 16:21

Chủ đề: “TỐI ƯU HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA: CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ?””

Chủ đề: “TỐI ƯU HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA: CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ?””

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “TỐI ƯU HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NGOẠI KHOA: CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ?”” Tg:13h30,T4,20/11/23 Đối tượng:BS,DS,NVYtế Tham dự tại link:https://zoom.us/j/97840464481 hoặc ID zoom webinar:978 4046 4481 Đk cấp CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

27/11/2023 12:12

Chủ đề: “Can thiệp dinh dưỡng tối ưu ở bệnh nhân bệnh thận mạn điều trị thay thế thận”

Chủ đề: “Can thiệp dinh dưỡng tối ưu ở bệnh nhân bệnh thận mạn điều trị thay thế thận”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề:“Can thiệp dinh dưỡng tối ưu ở bệnh nhân bệnh thận mạn điều trị thay thế thận” TG:13h30,T5,23/11/23 Đối tượng:BS,DS,NVYtế Tham dự trực tuyến tại link:https://zoom.us/j/94139178502 hoặc ID zoom webinar tham dự hội thảo trực tuyến:941 3917 8502 ĐK CME:https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

20/11/2023 08:47

 Chủ đề: “Tối ưu hoá chiến lược điều trị trong ung thư - Kỳ 2”

Chủ đề: “Tối ưu hoá chiến lược điều trị trong ung thư - Kỳ 2”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề:“Tối ưu hoá chiến lược điều trị trong ung thư - Kỳ 2” Tg: 13h30, T3, 21/11/23 Đối tượng:BS,DS,NV Y tế -Tham dự tại: https://zoom.us/j/93699114449 hoặc ID zoom webinar tham dự hội thảo trực tuyến: 936 9911 4449 -Đk CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

20/11/2023 08:30

Chủ đề: “QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM TRÊN BỆNH NHÂN LÃO KHOA”

Chủ đề: “QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM TRÊN BỆNH NHÂN LÃO KHOA”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược với chủ đề:“QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM TRÊN BỆNH NHÂN LÃO KHOA” TG:13h30,T5,16/11/23 Đối tượng:BS,DS,NV Y tế Tham dự trực tuyến tại link: https://zoom.us/j/92578468070 hoặc ID zoom webinar tham dự hội thảo trực tuyến: 925 7846 8070 Đk cấp CME:https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

09/11/2023 16:43

Chủ đề: “Cập nhật chẩn đoán và điều trị sa trực tràng ở người cao tuổi”

Chủ đề: “Cập nhật chẩn đoán và điều trị sa trực tràng ở người cao tuổi”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược với chủ đề:“Cập nhật chẩn đoán và điều trị sa trực tràng ở người cao tuổi” TG:13h30,T3,31/10/23 Đối tượng:BS,DS,NV Y tế - Tham dự trực tuyến:https://zoom.us/j/92561866152 hoặc ID zoom webinar tham dự hội thảo trực tuyến: 925 6186 6152 - ĐK cấp CME:https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

31/10/2023 08:47

Chủ đề: “Quản lý và điều trị tăng huyết áp – tối ưu hoá sử dụng thuốc và tuân thủ điều trị”

Chủ đề: “Quản lý và điều trị tăng huyết áp – tối ưu hoá sử dụng thuốc và tuân thủ điều trị”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược với chủ đề:“Quản lý và điều trị tăng huyết áp–tối ưu hoá sử dụng thuốc và tuân thủ điều trị” Tg:13h30,T5,19/10/23 Đối tượng:BS,DS,NV Y tế - Tham dự tại link:https://zoom.us/j/91040351704 hoặc ID zoom webinar tham dự hội thảo: 910 4035 1704 - ĐK CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

13/10/2023 09:52

 Chủ đề: “Tạo nhịp tim 3 buồng”

Chủ đề: “Tạo nhịp tim 3 buồng”

Kính mời quý Đại biểu tham dự Chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn trực tuyến với chủ đề: “Tạo nhịp tim 3 buồng”. TG: 13h30, thứ sáu, ngày 29/9/2023. Tham dự trực tuyến trên Zoom webinar ID: 965 2928 9108 Hoặc link: https://zoom.us/j/96529289108 Vui lòng nhập Họ và tên khi tham dự hội nghị. Đăng ký cấp CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

27/09/2023 07:49

Chủ đề: “Cúm mùa trên nhóm đối tượng nguy cơ cao: Gánh nặng và Giải pháp”.

Chủ đề: “Cúm mùa trên nhóm đối tượng nguy cơ cao: Gánh nặng và Giải pháp”.

Kính mời quý Đại biểu tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEATH với chủ đề: “Cúm mùa trên nhóm đối tượng nguy cơ cao: Gánh nặng và Giải pháp”. Tg:13h30,t4,20/9/23 Tham dự trên Zoom webinar ID: 914 7168 5037 Hoặc https://zoom.us/j/91471685037 Vui lòng nhập Họ và tên khi tham dự hội nghị. Đk cấp CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

15/09/2023 13:43

Chủ đề: “Quản lý và điều trị bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn (mCRPC)”.

Chủ đề: “Quản lý và điều trị bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn (mCRPC)”.

Kính mời quý Đại biểu tham dự Chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn trực tuyến về dược với chủ đề: “Quản lý và điều trị bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn (mCRPC)” Tg:13h30,t5,21/9/23 Tham dự trên Zoom webinar ID:914 2898 8165 Hoặc link: https://zoom.us/j/91428988165 Nhập Họ tên khi tham dự ĐK cấp CME: https://forms.gle/aB4FZDrYFXC4vifMA

15/09/2023 09:56

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95