YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc chi tiết như sau:

14/06/2024 10:00

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm bình ắc quy

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm bình ắc quy

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

13/06/2024 17:43

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thay đường cáp quang và thay switch ở các tủ Rack trong Bệnh viện

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thay đường cáp quang và thay switch ở các tủ Rack trong Bệnh viện

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Thay đường cáp quang và thay switch ở các tủ Rack trong Bệnh viện chi tiết như sau:

12/06/2024 16:25

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng làm việc khoa ngoại Gan Mật Tụy

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng làm việc khoa ngoại Gan Mật Tụy

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng làm việc khoa ngoại Gan Mật Tụy chi tiết như sau:

11/06/2024 16:50

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95