Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Chỉ đạo tuyến

Chức năng nhiệm vụ

Công tác chỉ đạo tuyến theo quy định chung của Bộ Y tế

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến dưới theo định kỳ trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các hoạt động về chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới;

– Tham mưu, tổ chức các đợt, các đoàn công tác hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới thực hiện tốt việc quản lý chăm sóc sức khỏe cán bộ tại các tỉnh- thành trong khu vực phụ trách;

– Phối hợp với các khoa- phòng thuộc Bệnh viện tổ chức thực hiện tốt việc tập huấn, đào tạo chuyên môn cho cán bộ tuyến dưới đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học;

– Phối hợp với các cơ sở y tế khác thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia;

– Hỗ trợ các Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành việc khám, tư vấn, kết luận và quản lý sức khỏe cán bộ theo định kỳ, đúng quy định;

– Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề rút kinh nghiệm về công tác Chỉ đạo tuyến;

– Thực hiện đúng chế độ thống kê – báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định chung.

Công tác hỗ trợ các cơ sở tuyến dưới theo QĐ số 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

– Tham mưu, tổ chức các đoàn công tác thực hiện việc khảo sát nhu cầu thực tế cần hỗ trợ của các cơ sở y tế tuyến trước theo Quyết định 14/2013/QĐ-TTg và những hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế;

– Phối hợp với các khoa phòng trong việc xây dựng “Đề cương chuyển giao theo gói kỹ thuật” và khung chương trình đào tạo hỗ trợ cho tuyến dưới theo Quyết định 14/2013/QĐ-TTg và những hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế;

– Xây dựng kế hoạch hỗ trợ thực hiện công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo Quyết định 14/2013/QĐ-TTg và sự chỉ đạo của Bộ Y tế theo định kỳ hàng năm gửi Bộ Y tế phê duyệt;

– Phối hợp cùng với các khoa – phòng của Bệnh viện tổ chức thực hiện tốt “Đề án 1816” và Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế theo kế hoạch được phê duyệt;

– Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc tiếp nhận đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ tuyến trước gửi về học tại Bệnh viện Thống Nhất và phối hợp tổ chức tốt các lớp đào tạo tập trung hỗ trợ cho các cơ sở tuyến dưới;

– Tham mưu, tổ chức các đoàn thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác hỗ trợ của các cán bộ luân phiên nhằm nâng cao hiệu quả của các gói hỗ trợ kỹ thuật;

– Báo cáo định kỳ việc thực hiện cho Bộ Y tế theo đúng quy định;

– Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề rút kinh nghiệm về công tác hỗ trợ tuyến dưới;

– Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện trong công tác thi đua khen thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến về việc hỗ trợ tuyến dưới và đề nghị nâng lương trước thời hạn cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Thực hiện đúng chế độ thống kê – báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định chung.

Lịch sử các thế hệ lãnh đạo

– Phòng Chỉ đạo tuyến chính thức được thành lập từ tháng 9/2002 trên cơ sở tách ra từ Phòng Kế hoạch Tổng hợp do Bác sĩ Trịnh Ngọc Thanh làm Trưởng phòng (Từ 9/2002 đến 8/2005);

– Từ 9/2005 đến 8/2008: Bác sĩ Nguyễn Việt Hồng làm Phó trưởng phòng

– Từ 9/2008 đến 3/2010: Bác sĩ Ngô Thanh Long làm Phó trưởng phòng

– Từ 4/2010 đến 2/2012: ThS.BS.CKI Nguyễn Ngọc Long làm Phó trưởng phòng kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo Đề án 1816 Bệnh viện Thống Nhất

– Từ 3/2012 đến 8/2013: ThS.BS.CKI Nguyễn Ngọc Long giữ chức vụ Phụ trách phòng kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo Đề án 1816 Bệnh viện Thống Nhất;

– Từ 9/2013 đến nay: Do ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Long làm Trưởng phòng kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo Đề án 1816 Bệnh viện Thống Nhất.

Thành tích

– Bộ Y tế công nhận Tập thể lao động xuất sắc 2011, 2012, 2016, 2017

– BVTN công nhận Tập thể lao động xuất sắc 2018

– Bằng khen UBND tỉnh Trà Vinh – Thành tích xuất sắc thực hiện Đề án 1816 tại tỉnh

– Bằng khen của Bộ Y tế – Thành tích xuất sắc thực hiện Đề án 1816 của BYT gđ 2008 – 2010

– Bằng khen UBND tỉnh Đắk Nông – Thành tích xuất sắc thực hiện Đề án 1816 năm 2011

– Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng – Thành tích xuất sắc trong công tác BVCSSKCB và ND tỉnh Lâm Đồng

– Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng – Thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ CSSKCB của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 – 2015

– Bằng khen của Bộ Y tế – Thành tích xuất sắc thực hiện nhiêm vụ kế hoạch công tác năm 2017

Định hướng phát triển

– Củng cố, tăng cường bộ máy nhân sự thuộc Phòng Chỉ đạo tuyến;

– Tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo tuyến và phối hợp tốt với các cấp thuộc Đảng, chính quyền địa phương cùng với ngành y tế để hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao;

– Cải tiến quy trình hoạt động, giảm thiểu các thủ tục và nâng cao hiệu quả công tác;

– Từng bước ứng dụng phương pháp hội chẩn và điều trị từ xa (telemedicine) trong việc chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn đối với tất cả các cơ sở y tế tuyến dưới.

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo khoa phòng

Đội ngũ bác sĩ

Dịch vụ / kỹ thuật cung cấp

Đang cập nhật

Quảng cáo

Bài viết liên quan

Đang cập nhật