Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.
🏥 Trang chủ » Tin tức bệnh viện

Tin tức bệnh viện

Yêu cầu báo giá băng ca đẩy bệnh nhân
Gói thầu: Băng ca đẩy bệnh nhân Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,...
Yêu cầu báo giá xe lăn và băng ca tại phòng điện khu C5
Gói thầu: Xe lăn và băng ca tại phòng điện khu C5 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo...
Yêu cầu báo giá thuê đơn vị chăm sóc, phát triển cây xanh 6 tháng cuối năm 2024
Gói thầu: Thuê đơn vị chăm sóc, phát triển cây xanh 6 tháng cuối năm 2024 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có...
z5638610766148_6c1b24fbac0b8795e65819f531848c2e
Bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Thống Nhất
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT: Bệnh viện Thống Nhất thành lập ngày 01/11/1975 là Bệnh viện Hạng I, trực...
Yêu cầu báo giá cung cấp máy bơm định lượng hóa chất khử trùng
Gói thầu: Cung cấp máy bơm định lượng hóa chất khử trùng Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận...
Yêu cầu báo giá trang bị bổ sung máy bơm diesel và phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt máy bơm PCCC cho công trình cải tạo, nâng cấp nhà xe của Bệnh viện Thống Nhất
Gói thầu: Trang bị bổ sung máy bơm diesel và phụ kiện phục vụ công tác lắp đặt máy bơm PCCC cho công trình cải tạo, nâng cấp nhà xe của Bệnh viện Thống...
Yêu cầu báo giá trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc
Gói thầu: Trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận...
Yêu cầu báo giá mua sắm khăn giấy rút lau tay
Gói thầu: Mua sắm khăn giấy rút lau tay Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham...
Yêu cầu báo giá cung cấp mực in năm 2024
Gói thầu: Cung cấp mực in năm 2024 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,...
Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện...