Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.
🏥 Trang chủ » Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Hội thi bs trẻ 2023
“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” - Nơi lý tưởng để học, hiểu, làm theo Bác cách thiết thực, hiệu quả
Xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là hoạt động nhằm mục đích lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để hình thành trong tâm trí của...