Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Tài chính kế toán

Lịch sử hình thành

Phòng Tài chính Kế toán ra đời cùng lịch sử của Bệnh viện với tên gọi ban đầu là Ban Tài vụ. Theo quyết định số của Thủ Tướng chính phủ về việc chuyển giao Bệnh viện Thống Nhất thuộc Bộ quốc phòng sang Bộ Y tế quản lý. Ban Tài vụ được đổi tên thành Phòng Tài vụ theo quyết định số 617/BYT-QĐ của Bộ Y tế ngày 22/05/1978 chủ yếu quản lý kinh phí Bộ cấp cho Bệnh viện.

Năm 2006, thực hiện theo điều lệ của Bộ Y tế. Ngày 01/01/2006 phòng Tài Vụ được đổi tên thành Phòng Tài chính Kế toán với nhiệm vụ quản lý nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp, quản lý nguồn thu – chi sự nghiệp, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện nay

Phòng Tài chính Kế toán có 44người, trong đó: 03 thạc sĩ; 28 cử nhân, 12 CĐ – trung cấp; 01 sơ cấp.

Cơ cấu tổ chức như sau:

– Trưởng phòng: ThS Nguyễn Dương Thu Hằng
– Hành chính trưởng: Nguyễn Thị Diệu
– 01 Thủ quỹ
– 38 Kế toán

Thế mạnh

Trong thời gian gần đây, Phòng có lực lượng nhân viên ở độ tuổi khá trẻ, khá đồng đều về chuyên môn, nắm bắt nhanh, ứng dụng tốt những công cụ phục vụ cho công việc đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng năng xuất lao động; phản ánh ghi chép trung thực, chính xác kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Bệnh viện.

Phân tích, tham mưu các giải pháp đảm bảo cân đối thu – chi để thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức Bệnh viện.

Định hướng phát triển

– Thực hiện các giải pháp phát triển bền vững và tăng trưởng tài chính hợp lý

– Chuyên môn hóa quy trình quản lý thu viện phí với phương châm:

+ Thu đúng, thu đủ, hạn chế thất thu;

+ Phục vụ tốt, làm vui lòng bệnh nhân và gia đình bệnh nhân;

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn

– Tập trung thực hiện các giải pháp tham mưu nhằm tăng chênh lệch thu chi, nâng cao thu nhập tăng thêm, cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức toàn Bệnh viện

– Thực hiện hạch toán thu chi đến từng khoa, phòng, các đơn vị trực thuộc

Danh hiệu thành tích

– Với nỗ lực của toàn cán bộ viên chức Phòng Tài chính Kế toán trong những năm qua đã đạt nhiều thành tích đáng kể: nhiều năm liên tục đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (từ năm 2000 đến 2019); có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án 1816; nhiều cá nhân cũng đã được Bộ Y tế khen thưởng đạt thành tích Xuất sắc thực hiện nhiệm vụ;…

– Ngoài nhiệm vụ quản lý thu, chi các nguồn tài chính trong Bệnh viện, Phòng còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, công tác các tổ chức chính trị xã hội trong Bệnh viện đề ra và phòng cũng đã đạt được nhiều thành tích:

+ Năm 2012: giải nhất cờ tướng, giải ba cầu lông đơn nam;

+ Năm 2013: giải ba văn nghệ, giải nhất nấu ăn;

+ Năm 2014: giải ba văn nghệ;

+ Năm 2015: giải nhất cầu lông đơn nữ, giải nhất cầu lông đôi nam nữ, giải nhất cầu lông đôi nữ, giải ba karaoke, giải nhất thể thao môn kẹp bóng nữ;

+ Năm 2016: giải khuyến khích hội thi thanh lịch;

+ Năm 2017: giải ba văn nghệ;

+ Năm 2018: giải khuyến khích thi người cán bộ y tế thanh lịch;

+ Năm 2019: giải nhất văn nghệ top ca; giải ba song ca; giải nhất kéo co nam; giải nhất kéo co nữ; giải nhất cầu lông nữ; giải nhì cầu lông đôi nam nữ;

– Phòng còn đạt được các thành tích phong trào do Công đoàn khối Bộ Y tế tổ chức:

+ Năm 2016: giải nhì nấu ăn

+ Năm 2017: giải ba làm bánh; giải khuyến khích Cắm hoa; giải ba Cầu lông đôi nữ.

Số lượng Đảng viên, Đoàn viên Đoàn thanh niên và Công đoàn viên trong phòng ngày càng tăng. Hiện phòng có 07 Đảng viên và 100% cán bộ viên chức đều tham gia Công đoàn.

Xem thêm

Thông tin liên hệ