Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: “Amyloidosis tim: khi nào cần nghĩ đến?”

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: “Amyloidosis tim: khi nào cần nghĩ đến?”

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: “Amyloidosis tim: khi nào cần nghĩ đến?”

30/03/2023 10:19

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH (CHỦ ĐỀ: VIÊM MÀNG NÃO MỦ)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH (CHỦ ĐỀ: VIÊM MÀNG NÃO MỦ)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH (CHỦ ĐỀ: VIÊM MÀNG NÃO MỦ)

27/03/2023 15:23

WORKSHOP CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI

WORKSHOP CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI

WORKSHOP CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI

23/03/2023 08:03

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

Hiện nay, Bệnh viện đã và đang mở rộng quy mô hoạt động. Vì vậy, Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng vị trí Điều dưỡng viên.

20/03/2023 16:25

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA VỚI CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMER

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA VỚI CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMER

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMER

16/03/2023 19:49

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

🩺CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN 🚩CHỦ ĐỀ BUỔI 1: TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DO THUỐC

15/03/2023 14:51

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Thống Nhất thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2022.

13/03/2023 16:07

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM BỆNH TỪ XA

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM BỆNH TỪ XA

Chương trình hội chẩn khám bệnh từ xa với chủ đề: Cập nhật về chăm sóc, bảo vệ cầu nối AV ở bệnh nhân Thận nhân tạo

11/03/2023 12:08

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Bệnh viện Thống Nhất thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 tại Bệnh viện.

10/03/2023 16:23

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG HỒI SINH TIM PHỔI NÂNG CAO và  SIÊU ÂM CÓ TRỌNG ĐIỂM TRONG CẤP CỨU

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG HỒI SINH TIM PHỔI NÂNG CAO và SIÊU ÂM CÓ TRỌNG ĐIỂM TRONG CẤP CỨU

Bệnh viện Thống Nhất thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo liên tục Kỹ năng hồi sức tim phổi nâng cao và Siêu âm có trọng điểm trong cấp cứu.

08/03/2023 10:37

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

Bệnh viên Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

21/02/2023 15:51

BỆNH VIỆN THỐNG MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023

BỆNH VIỆN THỐNG MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Hóa chất phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

20/02/2023 20:31

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2023

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2023

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án: "Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Thống Nhất."

20/02/2023 12:26

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Bệnh viện Thống Nhất thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức năm 2022.

17/02/2023 08:57

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SIÊU ÂM CÓ TRỌNG ĐIỂM TRONG CẤP CỨU, KỸ NĂNG HỒI SINH TIM PHỔI NÂNG CAO

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SIÊU ÂM CÓ TRỌNG ĐIỂM TRONG CẤP CỨU, KỸ NĂNG HỒI SINH TIM PHỔI NÂNG CAO

Bệnh viện Thống Nhất thông báo tuyển sinh lớp siêu âm có trọng điểm trong cấp cứu, kỹ năng hồi sinh tim phổi nâng cao

17/02/2023 08:44

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47