Thông báo về việc mời chào giá thẩm định giá

Thông báo về việc mời chào giá thẩm định giá

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu dự án: Mua sắm trang thiết bị cụ thể như sau:

26/09/2023 09:55

THÔNG BÁO: Bệnh viện Thống Nhất kính mời Quý nhà thầu tham dự gói thầu mua thuốc năm 2023 tại BV Thống Nhất

THÔNG BÁO: Bệnh viện Thống Nhất kính mời Quý nhà thầu tham dự gói thầu mua thuốc năm 2023 tại BV Thống Nhất

Số lượng gói thầu:05 gói (Generic,BDG,Thuốc Cổ truyền,Dược liệu,Vị Thuốc) Hình thức đấu thầu:Đấu thầu rộng rãi,qua mạng Tg phát hành HSMT:18/9/23 đến trước 9h ngày 10/10/23 Mọi thắc mắc liên hệ:Phòng Tài chính – Kế toán:02 838 690 277 (217 hoặc 218 hoặc 219). Khoa Dược:02 838 690 277(số nội bộ 153). Đính kèm Thông báo mời thầu của năm gói thầu

18/09/2023 16:05

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bênh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Thống Nhất với nội dung cụ thể như sau:

13/09/2023 14:47

Thông báo mời báo giá máy Holter

Thông báo mời báo giá máy Holter

Căn cứ biên bản hợp Liên tịch Đảng ủy-Ban Giám đốc-Hội đồng Khoa học Công nghệ ngày 29/6/23 Bv Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,xây dựng giá gói thầu,làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm trang thiết bị của Bv với nội dung cụ thể như sau

11/09/2023 16:11

Thông báo về việc mời chào giá thẩm định giá

Thông báo về việc mời chào giá thẩm định giá

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Bộ dụng cụ phẫu thuật bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cụ thể như sau

07/09/2023 11:44

Thông báo về việc mời chào giá bảo trì thiết bị y tế

Thông báo về việc mời chào giá bảo trì thiết bị y tế

BV Thống Nhất có nhu cầu bảo trì 01 Máy chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc, đa dãy đầu dò 64-128 lát (CT-Scanner) bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2023. BV kính mời các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm có quan tâm tham gia chào giá cho gói thầu bảo trì như sau:

05/09/2023 15:04

GÓI CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

GÓI CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

- Thông báo mời thầu Vật tư y tế thông thường; - Thông báo mời thầu vật tư y tế chuyên khoa.

28/08/2023 14:40

Thông báo về việc mời chào giá dụng cụ phẫu thuật

Thông báo về việc mời chào giá dụng cụ phẫu thuật

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm dụng cụ phẫu thuật bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Bệnh viện kính mời các công ty cung cấp trang thiết bị y tế có quan tâm tham gia chào giá cụ thể

24/08/2023 09:37

 Thông báo mời chào giá cho gói thầu vật tư xét nghiệm năm 2023 - 2024

Thông báo mời chào giá cho gói thầu vật tư xét nghiệm năm 2023 - 2024

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm Vật tư y tế xét nghiệm năm 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như sau

22/08/2023 16:11

Thống báo về việc mời chào giá thẩm định giá

Thống báo về việc mời chào giá thẩm định giá

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì 01 Hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA) 2 bình diện bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2023. Bệnh viện kính mời các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm tham gia chào giá thẩm định giá cho gói thầu

14/08/2023 09:49

 Thông báo mời chào giá bảo trì Hệ thống chụp mạch xoá nền (DSA)

Thông báo mời chào giá bảo trì Hệ thống chụp mạch xoá nền (DSA)

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì 01 Hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA) 2 bình diện bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2023. Bệnh viện kính mời các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm tham gia chào giá

11/08/2023 10:19

Thông báo mời chào giá gói vật tư y tế năm 2023

Thông báo mời chào giá gói vật tư y tế năm 2023

Bênh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm Vật tư y tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau

10/08/2023 07:27

Thông báo chào giá mua sắm vật tư y tế

Thông báo chào giá mua sắm vật tư y tế

Thông báo chào giá mua sắm vật tư y tế phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước số 52/21 - ĐTĐL.CN - CNN với nội dung cụ thể như sau

02/08/2023 09:14

Thông báo chào giá gói bảo trì máy lọc thận

Thông báo chào giá gói bảo trì máy lọc thận

Căn cứ quyết định số 997/QĐ-BVTN ngày 20/7/23 về việc phê duyệt danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì máy Hãng Fresenius Bv Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau

31/07/2023 16:22

Thông báo chào giá gói mua linh kiện thay thế sửa chửa

Thông báo chào giá gói mua linh kiện thay thế sửa chửa

Căn cứ Biên bản họp Liên tịch Đảng ủy - Ban Giám Đốc - Hội đồng Khoa học CN ngày 29/6/23 BV Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm phụ kiện thay thế phù hợp với thiết bị hiện có của BV với nội dung cụ thể như sau

31/07/2023 16:01

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95