Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B

Lịch sử hình thành

Phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B được thành lập vào năm 1975 với tên gọi ban đầu là “Tổ y tế 10” trực thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, bao gồm 02 Tổ: Tổ 1B làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe Bộ chính trị, Ban Bí thư; Tổ 2B làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho Trung ương ủy viên, bộ trưởng, bí thư và chủ tịch các tỉnh ở phía Nam.

Năm 1984 “Tổ Bảo vệ sức khỏe Trung ương ở phía Nam” được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ “Tổ y tế 10” theo Quyết định của Bộ Y tế.

Từ ngày 06/6/1989 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương quyết định giao cho Bệnh viện Thống Nhất quản lý “Tổ Bảo vệ sức khỏe Trung ương ở phía Nam” và đổi tên thành “Tổ Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B”, hoạt động như một khoa của Bệnh viện Thống Nhất.

Ngày 18/08/2003, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến ký quyết định số 4367/2003/QĐ-BYT thành lập “Phòng Bảo vệ sưc khỏe Trung ương 2B” trên cơ sở “Tổ Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B”, trực thuộc Bệnh viện Thống Nhất. Tên gọi của Phòng được giữ đến ngày nay.

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Hiện tại biên chế của Phòng có 09 người gồm 01 Tiến sĩ, 01 BSCKII, 03 BSCKI, 04 Điều dưỡng.

Trưởng Phòng là Tiến sĩ Bác sĩ Chuyên viên Cao cấp Nguyễn Văn Công, Ủy viên Hội đồng Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Nam.

Chi bộ của Phòng (Chi bộ 8) hiện có 05 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Trưởng Phòng làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Tổ trưởng Công đoàn làm Phó Bí thư Chi bộ.

Tổ Công đoàn hiện có 09 công đoàn viên. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng, đồng chí Lê Thị Anh Khoa làm Tổ phó.

Thế mạnh

Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bộ Y tế, Hội đồng Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và Hội đồng Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Nam. Tập thể bác sĩ, điều dưỡng của phòng có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tình và chu đáo với bệnh nhân, có kinh nghiệm trong công tác tiếp cận và quản lý, bảo vệ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại nhà theo nguyên lý y học Gia đình.

Trong những năm qua, Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B đã thực hiện tốt công tác tiếp cận các đồng chí nguyên Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Chính phủ, Nhà nước tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia phục vụ về y tế các hội nghị lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo đảm tốt công tác phục vụ y tế cho các đoàn đại biểu cấp cao Lào, Campuchia đến làm việc, khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Định hướng phát triển

Được sự chỉ đạo của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Hội đồng Bảo vệ sức khỏe miền Nam và trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án “Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo (2013 – 2016) và định hướng những năm tiếp theo” đã được Ban Bí thư thông qua; phối hợp cùng các đơn vị chức năng xây dựng Đề án Đầu tư xây dựng Trung tâm Khám chữa bệnh ban đầu phục vụ cán bộ cấp cao phía Nam trong khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất trên cơ sở nâng cấp Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B.

Thành tích đã đạt được

– 05 năm liên đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ Y tế từ 2009 đến 2013.

– 04 năm liền được tặng thưởng cờ thi đua “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc” của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương từ 2005 đến 2008.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007.

– Bằng khen của Bộ Y tế năm 2008, 2011, 2012.

– Bằng khen của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương năm 2010 và 2012.

– Huân chương Lao động hạng III năm 2015.

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo khoa phòng

Đội ngũ bác sĩ

Dịch vụ / kỹ thuật cung cấp

Đang cập nhật

Quảng cáo

Bài viết liên quan

Đang cập nhật