Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Công nghệ thông tin

I. Lịch sử hình thành

Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 1285/QĐ-BVTN ngày 16/11/2010 trên cơ sở, vật chất và nhân lực của Tổ tin học – Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Tổ chức biên chế Phòng Công nghệ thông tin thời kỳ đầu gồm 08 cán bộ, viên chức gồm: 03 Thạc sĩ, 03 Cử nhân, 02 Kỹ thuật viên tin học.

II. Cơ cấu tổ chức nhân sự

Phụ trách phòng Công nghệ thông tin hiện nay là ThS Trần Viết Khôi và Hành chính phòng là ThS Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Nhân lực hiện có tổng số 13 người, trong đó:

– Thạc sĩ: 02

– Cử nhân: 07

– Kỹ thuật viên: 04

III. Thế mạnh

Từ năm 2011 đến nay, đội ngũ của Phòng đã triển khai thành công ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện cho tất cả các khoa/phòng, quản lý bệnh nhân, quản lý văn bản, tổ chức thiết kế – lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin; cải tạo hệ thống mạng nội bộ bằng cáp quang; nâng cấp trang thông tin điện tử của bệnh viện; cung cấp bổ sung các trang thiết bị tin học phục vụ cho công tác khám chữa bệnh; cải tạo hệ thống dây điện thoại nội bộ đã cũ, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; đưa vào sử dụng hệ thống hộp thư điện tử nội bộ; đẩy mạnh triển khai phần mềm quản lý tổng thể cho các khối phòng ban trong việc quản lý và cải cách hành chính, phối hợp tổ chức lắp đặt camera toàn bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn về tài sản của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và bệnh viện.

IV. Định hướng phát triển

Tin học hóa toàn bộ bệnh viện, triển khai áp dụng bệnh án điện tử trong việc khám và chữa bệnh, thực hiện chẩn đoán khám bệnh từ xa (telemedicine). Đầu tư mở rộng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngang tầm với các bệnh viện trong khu vực và từng bước bắt kịp với các bệnh viện hiện đại trên thế giới về ứng dụng công nghệ thông tin. Hướng tới việc khám chữa bệnh bằng thẻ khám bệnh cho bệnh nhân.

V. Danh hiệu thành tích

– Từ năm 2011- 2014: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng

– Từ năm 2011 – 2019: Giấy khen của Giám đốc bệnh viện công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

– Từ năm 2011 – 2013: Giấy khen của Giám đốc bệnh viện về việc thực hiện Đề án 1816

– Nhiều giấy khen của Công đoàn – Đoàn thanh niên từ năm 2011 – 2019

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Quảng cáo

Bài viết liên quan

Đang cập nhật