Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Điều dưỡng

Lịch sử hình thành

Phòng Điều dưỡng được thành lập vào ngày 14/7/1990. Bộ Y tế ban hành Quyết định số 570/BYT-QĐ thành lập phòng Y tá – Điều dưỡng trong các bệnh viện có trên 150 giường bệnh. Ngày 26/10/1990, Hội Y tá – Điều dưỡng Việt Nam được thành lập và mở Đại hội lần thứ nhất tại hội trường Ba Đình lịch sử.

Được sự đồng ý của Bộ Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, ngày 20 tháng 01 năm 1992 Phòng Y tá và Điều dưỡng Bệnh viện được thành lập do ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trà làm Trưởng phòng.

Ngày 13/8/1997, sau nhiều cố gắng của Hội Y tá – Điều dưỡng Việt Nam, Nhà nước đã chấp thuận đổi tên Hội Y tá – Điều dưỡng thành Hội Điều dưỡng. Từ đây, các phòng Y tá – Điều dưỡng tại các bệnh viện trong cả nước đều được đổi tên thành Phòng Điều dưỡng.

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Phụ Trách phòng Điều dưỡng hiện nay là ThS.CNĐD Nguyễn Thị Tiến và Phó Trưởng phòng là ThS.CNĐD Đoàn Thị Ngần

Nhân lực của khoa hiện có tổng số 5 người, trong đó:

– ThS.CNĐD: 02

– CNĐD: 03

Thế mạnh

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

– Đội ngũ Điều dưỡng được đào tạo tốt về chuyên môn cơ bản và chuyên khoa sâu. Các kiến thức, kỹ thuật chuyên môn được cập nhật, nâng cao liên tục.

– Đội ngũ Điều dưỡng trưởng và những điều dưỡng có năng lực được đào tạo phương pháp sư phạm, làm tốt vai trò giảng dạy thực hành lâm sàng.

– Hệ thống điều dưỡng trưởng thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo công tác chuyên môn, đảm bảo an toàn người bệnh.

– Người bệnh rất hài lòng về thái độ giao tiếp của Điều dưỡng.

– Tập thể điều dưỡng đoàn kết găn bó, yêu nghề và sâu sát với người bệnh.

Định hướng phát triển

– Đẩy mạnh công tác đào tạo lại và đào tạo liên tục về chuyên môn điều dưỡng của hệ thống điều dưỡng trưởng.

– Phát triển chức năng độc lập của điều dưỡng trong công tác chăm sóc.

– Củng cố công tác quản lý trong công tác điều dưỡng.

– Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

– Phát triển hệ thống điều dưỡng trưởng khối.

– Phối hợp với Trung tâm đào tạo phát triển thực hành về chăm sóc, thu hút các đơn vị đào tạo, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Danh hiệu thành tích

– Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2002 đến năm 2019 của Bệnh viện.

– Bằng khen của Bộ Y tế các năm 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Quảng cáo

Bài viết liên quan

Đang cập nhật