Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Hành chính

Lịch sử hình thành

Xuất phát từ thực trạng của Bệnh viện là chưa có đơn vị chịu trách chính về công tác văn phòng, các bộ phận làm công tác hành chính đang nằm rải rác ở các phòng khác nhau (Bảo vệ chính trị nội bộ, Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị, Điều dưỡng,…). Với mong muốn đưa hoạt động hành chính văn phòng về thống nhất chung một đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

  1. Ngày 03/9/2015, Phòng Hành chính được thành lập theo Quyết định số 636/QĐ-BVTN của Giám đốc Bệnh viện do ThS. Phan Cảnh Pháp làm trưởng phòng. Sau khi thành lập phòng Hành chính tiếp nhận thêm Đội xe.

Ngày 16/5/2016, Giám đốc Bệnh viện quyết định thành lập thêm Tổ mua sắm thuộc phòng Hành chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.

Tổ chức nhân sự

  • Tổng số 28 cán bộ viên chức, do ThS. Phan Cảnh Pháp làm trưởng phòng, Phó phòng: ThS. Trần Ngọc Châm. Phó phòng: ThS. Cao Thúy Huyền.

Trong đó: 05 thạc sỹ, 08 cử nhân, 03 trung cấp, 01 y công, 11 lái xe.

Thế mạnh

Phòng Hành chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Bệnh viện về lĩnh vực hành chính văn phòng, lễ tân, bảo đảm an ninh trật tự trực thuộc Bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Bên cạnh đó, phòng còn có bộ phận giúp việc cho Đảng ủy Bệnh viện.

Đội ngũ cán bộ viên chức nhiệt tình, trách nhiệm và có kinh nghiệm trong hoạt động công tác văn phòng.

Định hướng phát triển

– Đưa công tác hành chính, văn phòng đi vào nề nếp, mang tính chuyên nghiệp cao. Làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Bệnh viện trong công tác chỉ đạo, điều hành một số mặt công tác.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển tải, xử lý văn bản, giúp lãnh đạo Bệnh viện quản lý, điều hành thuận tiện thông qua phần mềm văn phòng điện tử.

– Thực hiện tốt phương châm: “Chu đáo, tận tình, an ninh, bảo mật”

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo khoa phòng

Đội ngũ bác sĩ

Quảng cáo

Bài viết liên quan

Đang cập nhật