Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Tổ chức cán bộ

Lịch sử hình thành

Thực hiện Quyết định số 45-TTgB ngày 25/3/1978 của Thủ Tướng chính phủ về việc chuyển giao Bệnh viện Thống Nhất thuộc Bộ Quốc phòng sang Bộ Y tế quản lý. Cùng khoảng thời gian đó, ngày 22/5/1978, Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 617/BYT – QĐ của Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Văn Công làm Trưởng phòng.

Đến năm 1986 sát nhập thêm bộ phận Bảo vệ (nay là Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ) về Phòng Tổ chức Cán bộ;
Ngày 16/3/1999, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất ký Quyết định số 38/QĐ-BVTN về việc tách bộ phận bảo vệ ra khỏi phòng Tổ chức cán bộ và thành lập Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ.

Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện nay:

Tổng số nhân sự hiện nay bao gồm 08 cán bộ viên chức, trong đó:

+ Chuyên môn: 01 bác sĩ chuyên khoa 2, 02 thạc sĩ, 03 cử nhân, 02 trung cấp

+ Chính trị: 01 cao cấp, 03 trung cấp

Thế mạnh

– Cán bộ có trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ, am hiểu về chế độ chính sách pháp luật;

– Được sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc và sự phối hợp gắn kết nhịp nhàng giữa các phòng ban liên quan.

Định hướng phát triển

– Hoàn thành đề án vị trí việc làm, phân công theo vị trí việc làm

– Xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nguồn nhân lực, quy họach cán bộ nguồn, chuyên môn hóa từng bộ phận

– Quản lý nhân sự bằng phần mềm máy tính

Danh hiệu thành tích

– Năm 2006: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

– 6 Bằng khen của Bộ Y tế

– Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba

– Năm 2005: BS.CK1 Nguyễn Đình Hân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

– Năm 2015: Bằng khen ủy Ban thành phố Hồ Chí Minh

– 22 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo khoa phòng

Đội ngũ bác sĩ