Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế

Lịch sử phát triển

Phòng Vật tư trang thiết bị y tế – Bệnh viện Thống Nhất là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện.

Năm 1978, Phòng Vật tư Thiết bị y tế được thành lập, từ đó đến nay Phòng tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về các mặt công tác có liên quan đến những việc vật tư thiết bị y tế, triển khai quản lý, mua sắm, sửa chữa thiết bị, đảm bảo hoạt động liên tục thường xuyên kịp thời.

Hiện nay nhân viên phòng đang phụ trách tất cả các thiết bị ở các khoa, trong hướng phát triển mới, sè dần chuyên môn hoá từng loại thiết bị, chuyên về máy MRI, DSA, CT, Điện sinh lý, Điện cơ, Điện nảo, X Quang, Siêu âm, Monitor, Máy thở, Máy xét nghiệm…

Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện nay

– Tổng số: 13 người, trong đó: 01 thạc sĩ; 04 kỹ sư; 02 dược sĩ đại học; 01 dược sĩ trung học; 05 kỹ thuật viên

– Phòng Vật tư trang thiết bị y tế gồm có 02 tổ công tác: Tổ sửa chữa – mua sắm TTBYT và Tổ cung ứng vật tư hóa chất

Chức năng nhiệm vụ

– Lập dự toán, dự trù, kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị y tế, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện và tổ chức việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất theo kế hoạch được duyệt;

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo qui định chung của Nhà nước;

– Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo qui phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;

– Quản lý hồ sơ, lý lịch cho tất cả các trang thiết bị y tế, xây dựng qui định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy;

– Quản lý, bảo quản cấp phát vật tư y tế, hóa chất kịp thời bảo đảm hoạt động của Bệnh viện;

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng, bảo quản thiết bị y tế theo hồ sơ lý lịch máy;

– Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các thiết bị đặc thù nguy hiểm theo danh mục qui định của Nhà nước;

– Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, hóa chất, thiết bị y tế trong Bệnh viện;

– Tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế hiệu quả;

– Thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến trong việc quản lý sửa chữa trang thiết bị vật tư y tế: nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang bị, tiết kiệm ngân sách, chủ động trong công tác kỹ thuật;

– Tham gia các Hội Đồng và các Dự Án của Bệnh viện khi được yêu cầu

Định hướng phát triển

– Quản lý, theo dõi vận hành các trang thiết bị và vật tư y tế theo hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với thiết bị y tế mới hiện đại

– Nâng cao hợp tác phát triển kỹ thuật trong khối Vật tư-thiết bị y tế với các bệnh viện trong và ngoài nước

– Liên kết Viện Trường và các Công ty sản xuất đào tạo đội ngũ bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ phục vụ kịp thời cho công tác điều trị bệnh nhân

– Đảm bảo việc đánh giá hiệu suất sử dụng trang thiết bị, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết kiệm;

– Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, thành lập nhóm NCKH chủ động sáng tạo trong nghiên cứu chế tạo, sửa chữa TBYT;

– Xây dựng công tác quản lý, cung ứng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện

Danh hiệu thành tích

– Năm 2012: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Y tế

– Hàng năm tập thể và cá nhân Phòng Vật tư trang thiết bị y tế đều hoàn thành nhiệm vụ và có Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện

Xem thêm

Thông tin liên hệ

Quảng cáo

Bài viết liên quan

Đang cập nhật