Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” – Nơi lý tưởng để học, hiểu, làm theo Bác cách thiết thực, hiệu quả

Mục lục

Xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là hoạt động nhằm mục đích lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để hình thành trong tâm trí của mỗi người dân tình yêu, sự kính trọng với Bác Hồ và giá trị tư tưởng, văn hóa, đạo đức… của Người sống mãi trong mỗi trái tim người dân.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, việc hình thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” sẽ làm cho nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào người dân thành phố và trở thành nguồn sức mạnh đặc thù của nhân dân, cộng đồng. Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định: “Xây dựng TP HCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác”.

Điều này có nghĩa rằng, TP HCM sẽ dần hình thành một không gian văn hóa mang tên Hồ Chí Minh với những đặc điểm, tính chất, giá trị riêng, gắn liền với các đặc điểm, tính chất, giá trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của người dân thành phố mang tên Bác. Tức là, trên cơ sở đặc điểm về điều kiện kinh tế, văn hóa, lịch sử, tập quán của mình, người dân thành phố sẽ tiếp biến và phát triển các nét đặc sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách… của Chủ tịch Hồ Chí Minh để trở thành giá trị riêng của người dân thành phố.

khong gian van hoa hcm

Trong gần ba năm qua, các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị, đông đảo các tầng lớp Nhân dân TP HCM đã tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với nhiều hoạt động thiết thực.

 

Bệnh viện Thống Nhất đã bắt đầu triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ tháng 10/2024 nhằm xây dựng một môi trường để học, hiểu, làm theo Bác. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ban đầu được xây dựng tại lầu 1 của Bệnh viện Thống Nhất, tuy nhiên do quá trính duy tu bảo dưỡng không gian hiện tại còn nhiều hạn chế. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò và đạ dạng hóa hình thức trong việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện Thống Nhất hân hạnh ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trực tuyến với nhiều nội dung và hình thức sáng tạo hơn nữa.

Xin kính mời toàn thể đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện và quý vị độc giả cùng đón xem trong thời gian sắp tới.