Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Thông tin đấu thầu

Yêu cầu báo giá máy bơm định lượng hoá chất khử trùng cho hệ thống xử lý nước thải 800 m³ ngày đêm
Gói thầu: Máy bơm định lượng hoá chất khử trùng cho hệ thống xử lý nước thải 800 m ngày đêm Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh...
Yêu cầu báo giá trang bị phòng dịch vụ cho khoa Ngoại tiêu hóa
Gói thầu: Trang bị phòng dịch vụ cho khoa Ngoại tiêu hóa Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận...
Yêu cầu báo giá
Gói thầu: Trang bị phòng dịch vụ cho khoa Ngoại GMT Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo...
Yêu cầu báo giá sửa máy bơm nhà A6
Gói thầu: Sửa máy bơm nhà A6 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây...
Yêu cầu báo giá trang bị xe đẩy ngồi
Gói thầu: Trang bị xe đẩy ngồi Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây...
Yêu cầu báo giá lắp đặt tời vận chuyển thuốc cho khoa Dược
Gói thầu: Lắp đặt tời vận chuyển thuốc cho khoa Dược Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo...
Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở...
Yêu cầu báo giá sửa chữa tủ lạnh âm sâu (-30°C)
Gói thầu: Sửa chữa tủ lạnh âm sâu (-30°C) Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham...
Yêu cầu báo giá sửa chữa ống soi tai, mũi, họng
Gói thầu: Sửa chữa ống soi tai, mũi, họng Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham...
Yêu cầu báo giá sửa chữa máy thở Bibap
Gói thầu: Sửa chữa máy thở Bibap Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,...