Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Thông tin đấu thầu

Yêu cầu báo giá sửa chữa máy siêu âm model: EPIQ7C – hãng sản xuất: Phillips
Gói thầu: Sửa chữa máy siêu âm model: EPIQ7C – hãng sản xuất: Phillips Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu...
Yêu cầu báo giá sửa chữa máy siêu âm
Yêu cầu báo giá sửa chữa dây nội soi dạ dày
Gói thầu: Sửa chữa dây nội soi dạ dày Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham...
Yêu cầu báo giá mua sắm bộ đèn UV và bộ đo lưu lượng trên đường ống cung cấp RO cho máy chạy thận
Gói thầu: Mua sắm bộ đèn UV và bộ đo lưu lượng trên đường ống cung cấp RO cho máy chạy thận Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh...
Yêu cầu báo giá mua sắm dây máy Holter điện tâm đồ
Gói thầu: Mua sắm dây máy Holter điện tâm đồ Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để...
Yêu cầu báo giá mua máy siêu âm Doppler mạch máu
Gói thầu: Mua máy siêu âm Doppler mạch máu Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để...
Yêu cầu báo giá mua sắm máy huyết áp tự động chuyên dụng
YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm máy huyết áp tự động chuyên dụng Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu...
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Bệnh viện Thống Nhất đang xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc nội viện và nhà thuốc năm 2024 theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Để có thông tin tham khảo khi...
Yêu cầu báo giá mua sắm trực tiếp mặt hàng vật tư Quản trị
Yêu cầu báo giá Gói thầu: Mua sắm trực tiếp mặt hàng vật tư Quản trị Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Thống Nhất có nhu...
Thư mời báo giá thầu VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN
Bệnh viện Thống Nhất đang xây dựng kế hoạch đấu thầu Vị thuốc cổ truyền bổ sung năm 2024. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện Thống Nhất kính...