Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Yêu cầu báo giá lắp đặt tời vận chuyển thuốc cho khoa Dược

Gói thầu: Lắp đặt tời vận chuyển thuốc cho khoa Dược
Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

Ảnh chụp Màn hình 2024 07 09 lúc 15.58.29 Ảnh chụp Màn hình 2024 07 09 lúc 15.58.40

Thông tin tiếp nhận

Thông tin chi tiết

Logo Bệnh Viện Thống Nhất