Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư năm 2024 phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Ảnh chụp Màn hình 2024 07 09 lúc 15.52.00 1 Ảnh chụp Màn hình 2024 07 09 lúc 15.52.12

Thông tin tiếp nhận

Thông tin chi tiết

Logo Bệnh Viện Thống Nhất