Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Yêu cầu báo giá trang bị phòng dịch vụ cho khoa Ngoại tiêu hóa

Gói thầu: Trang bị phòng dịch vụ cho khoa Ngoại tiêu hóa
Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trang bị phòng dịch vụ cho khoa Ngoại tiêu hóa chi tiết như sau:

Ảnh chụp Màn hình 2024 07 09 lúc 16.53.30 Ảnh chụp Màn hình 2024 07 09 lúc 16.53.38

Thông tin tiếp nhận

Thông tin chi tiết

Logo Bệnh Viện Thống Nhất