Giá gói khám VIP 3 - Bệnh viện Thống Nhất

Giá gói khám VIP 3 - Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng bảng giá khám khám bệnh VIP 3 tại được thực hiện tại bệnh viện.

10/10/2020 17:05

Giá gói khám VIP 2 - Bệnh viện Thống Nhất

Giá gói khám VIP 2 - Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng bảng giá khám khám bệnh VIP 2 tại được thực hiện tại bệnh viện.

10/10/2020 17:01

Giá gói khám VIP 1 - Bệnh viện Thống Nhất

Giá gói khám VIP 1 - Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng bảng giá khám khám bệnh VIP 1 tại được thực hiện tại bệnh viện.

10/10/2020 16:59

Bảng giá gói khám sức khỏe - Nâng cao

Bảng giá gói khám sức khỏe - Nâng cao

Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng và bệnh nhân tham khảo bảng giá gói khám sức khỏe tổng quát - nâng cao của Bệnh viện.

10/10/2020 16:52

Bảng giá gói khám sức khỏe theo Thông tư 14 của Bộ Y tế

Bảng giá gói khám sức khỏe theo Thông tư 14 của Bộ Y tế

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng, bệnh nhân bảng giá khám sức khỏe tổng quát theo quy định của Bộ Y tế.

10/10/2020 16:45

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

028 38642 142