Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Mục lục

Bệnh viện Thống Nhất thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022:

debthong bao 1101

Thông tin tiếp nhận