Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức năm 2023 tại Bệnh viện Thống Nhất

Mục lục

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện Thống Nhất thông báo kết quả xét vòng 1 như sau:

873Capture111

Thông tin tiếp nhận