Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Mục lục

Bệnh viện Thống Nhất thông báo tuyển dụng 02 vị trí kỹ sư , cử nhân Môi trường.

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông tin tiếp nhận