Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN BÊNH VIỆN THỐNG NHẤT 2023

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN BÊNH VIỆN THỐNG NHẤT 2023

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN BÊNH VIỆN THỐNG NHẤT 2023 Thời gian: 08:00 - 16:10 | Ngày 21/07/2023 Địa điểm: Hội trường lầu 1 - BV. Thống Nhất Số 1, Lý Thường Kiệt, P7, Q.Tân Bình, TP.HCM

17/07/2023 09:40

Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phòng Công tác xã hội đã liên hệ Cơ sở xã hội để gửi cô, tuy nhiên hiện nay tình trạng sức khỏe cô chưa đi được.Bệnh nhân tỉnh táo,tiếp xúc tốt, khó thở nhẹ, huyết áp ổn định,có phù 2 chân không hợp tác điều trị,tự ý bỏ thuốc nên hiện cô vẫn phải nằm viện điều trị tiếp

11/07/2023 11:34

Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG SƠN ; Sinh năm: 1959 Hiện đang điều trị tại Khoa Tim mạch cấp cứu và can thiệp

11/07/2023 11:26

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHUYÊN KHOA TIM MẠCH

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHUYÊN KHOA TIM MẠCH

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh các lớp chuyên khoa tim mạch năm 2023

06/07/2023 08:22

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CƠ BẢN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CƠ BẢN

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng năm 2023.

05/07/2023 11:03

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH DÀNH CHO NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CHĂM SÓC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH DÀNH CHO NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CHĂM SÓC

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho nhân viên hỗ trợ chăm sóc năm 2023.

05/07/2023 09:22

Tuyển dụng điều dưỡng và thư ký y khoa

Tuyển dụng điều dưỡng và thư ký y khoa

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tuyển dụng vị trí điều dưỡng và thư ký y khoa với số lượng và tiêu chuẩn như file đính kèm

09/05/2023 14:46

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:“ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH, CHUYỂN HOÁ VÀ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP KHÁC”

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:“ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH, CHUYỂN HOÁ VÀ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP KHÁC”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Cập nhật kiến thức chuyên môn “Điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế cho các thuốc điều trị bệnh lý tim mạch, chuyển hoá và một số bệnh thường gặp khác”

08/05/2023 12:51

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất kính mời các Đơn vị tham gia cung cấp các mặt hàng thuốc Human Albumin.

04/05/2023 17:28

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước”

28/04/2023 21:49

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “TIẾP CẬN, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “TIẾP CẬN, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Tiếp cận, chẩn đoán và điều trị chóng mặt”

19/04/2023 22:18

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 2023: CÓ GÌ MỚI?”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 2023: CÓ GÌ MỚI?”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Cập nhật điều trị đái tháo đường 2023: có gì mới?”

19/04/2023 09:58

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Cập nhật điều trị suy tim cấp nội trú và ngoại trú”

13/04/2023 09:07

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC DƯỢC CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC DƯỢC CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình đào tạo chuyên môn: Điều trị và chăm sóc dược cho bệnh nhân Đái tháo đường

08/04/2023 06:56

MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM CHĂM SÓC, KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁN BỘ – BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM CHĂM SÓC, KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁN BỘ – BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Nhằm xây dựng trung tâm chăm sóc, khám, điều trị chất lượng cao cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của BV đa khoa hạng 1, BV tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình “Trung tâm chăm sóc, khám, điều trị chất lượng cao cho cán bộ – BV Thống Nhất”.

05/04/2023 07:32

1900 2345 47

1900 63 61 95