Tuyển dụng điều dưỡng và thư ký y khoa

Tuyển dụng điều dưỡng và thư ký y khoa

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tuyển dụng vị trí điều dưỡng và thư ký y khoa với số lượng và tiêu chuẩn như file đính kèm

09/05/2023 14:46

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Bệnh viện Thống Nhất thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020. Danh sách kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại bảng thông báo và cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Thống Nhất.

11/09/2020 08:18

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Bệnh viện Thống Nhất thông báo các thí sinh có tên trong danh sách đã trúng tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện.

17/07/2020 14:48

Tổ chức thi xét tuyển viên chức năm 2020

Tổ chức thi xét tuyển viên chức năm 2020

Nhằm bổ sung nguồn nhân sự, vào lúc 7h sáng nay, ngày 24/6/2020, Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức thi xét tuyển viên chức năm 2020. Đợt thi xét tuyển này được diễn ra trong 02 ngày 24 - 25/6/2020.

24/06/2020 21:00

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Thống Nhất thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020.

16/06/2020 14:13

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95