Mời báo giá bảo trì thiết bị

Mời báo giá bảo trì thiết bị

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì định kỳ cho các máy hãng Fresenius phục vụ hoạt động khám chữa bệnh

01/06/2023 13:51

Về việc mời chào giá dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Về việc mời chào giá dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật các thiết bị (file đính kèm)

17/05/2023 10:31

Thầu mua sắm trực tiếp thuốc năm 2023 (lần 2)

Thầu mua sắm trực tiếp thuốc năm 2023 (lần 2)

Bệnh viện Thống Nhất kính mời quý nhà thầu tham dự thầu mua sắm trực tiếp 3 gói thầu: + Gói 1: Thuốc theo tên Generic + Gói 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị + Gói 3: Thuốc cổ truyền - Thời gian phát hành HSYC: 09h00 ngày 16/5/2023 - Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 23/5/2023 - Thông tin đính kèm

15/05/2023 16:42

Báo giá cho công tác lập kế hoạch đấu thầu thuốc rộng rãi năm 2023

Báo giá cho công tác lập kế hoạch đấu thầu thuốc rộng rãi năm 2023

Bệnh viện Thống Nhất đang xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2023 (thầu rộng rãi). Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các công ty có năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá đối với các danh mục thuốc mà Bệnh viện có nhu cầu

09/05/2023 14:32

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

Bệnh viên Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

21/02/2023 15:51

BỆNH VIỆN THỐNG MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023

BỆNH VIỆN THỐNG MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Hóa chất phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

20/02/2023 20:31

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2023

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2023

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án: "Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Thống Nhất."

20/02/2023 12:26

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu sửa chữa và mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

18/08/2022 08:42

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu sửa chữa vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

17/08/2022 11:06

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

15/08/2022 16:07

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm dụng cụ phẫu thuật phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

25/07/2022 19:56

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

19/07/2022 09:44

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

19/07/2022 07:40

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì và mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

11/07/2022 21:34

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

01/07/2022 14:59

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95