BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu sửa chữa và mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

18/08/2022 08:42

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu sửa chữa vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

17/08/2022 11:06

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

15/08/2022 16:07

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm dụng cụ phẫu thuật phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

25/07/2022 19:56

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47